Logo

De sluisWe schrijven het jaar 1999. Omdat we de laatste schutting van de sluis hadden gemist hebben we overnacht nabij de Roggebotsluis nabij Kampen. De volgende ochtend, na te hebben uitgeslapen, was de sluis al volop in gebruik en was het druk. Onder begeleiding voeren we als eerste de sluis in en moesten de zeilboten stuurboord in de sluis aanleggen en motorboten aan bakboord. Na te zijn geschut ging het licht op groen, waarop prompt het commando vanuit de kuip gegeven werd om voor los te gooien en direct werd 3/4 gas vooruit geslagen. Echter de reactie van de boeg bleef uit. Wederom het commando gegeven met wat minder mooie taal want "*@#$%&* het licht stond toch op groen !!!!", waarna als repliek van voren kwam dat het licht wel op groen stond echter de brug direct na de sluis was nog dicht. Direct werd er achteruit geslagen, wat overigens niet kon voorkomen dat de overdwars in de sluis kwamen te liggen. Met schaamrood de boot weer recht gelegd om netjes alle motorboten voor laten gaan. Zij pasten namelijk wel onder de brug door. Toen de motorboten de sluis uit waren gevaren werd de brug geopend en konden wij ook de sluis verlaten.
Het leermoment was dat brug-en sluiswachters altijd proberen om het wegverkeer zo min mogelijk (lang) op te houden en daardoor de regel zo is dat zeilboten er als laatste uit gaan met de brug open en zeilboten van de tegenovergestelde richting als eerste weer ingaan met de brug open. Daarna kunnen de motorboten erin varen met de brug dicht.
Nu snappen we waarom er altijd zoveel mensen bij sluizen willen kijken. Al met al een moment waarop onze relatie werd getest. Liefde is ...... ook met ruzie door een sluis varen.

.